רישוי וקידום עסקים

תפקידי המחלקה:

  • אכיפת חוקי מדינת ישראל בתחום העיר.
  • אכיפת חוקי העזר העירוניים בכרמיאל.
  • שמירת על הסדר הציבורי ברחבי העיר.
  • שיטור קהילתי.

 

תהליך רישוי עסקים:table1.gif