תנועה וחניה

המחלקה אוכפת את החנייה כנגד בעלי הרכב החונים בניגוד לתקנות התעבורה במקומות האסורים ובפרט במקרים בהם ישנה סכנה לבטיחות הציבור וחנייה במקומות לנכים.

 

לברורים כגון: דוחות חניה, קנסות בחוקי עזר וכל נושא אחר בתחום הפיקוח העירוני נא לפנות למחלקה בשעות העבודה.

 מסלול הטיפול בדוחות חנייה

 

table2.gif
 

 דרגות הקנס בחניה

  • חניה במקום המיועד לנכה: 500 ש"ח
  • חניה עם 4 גלגלים על המדרכה : 500 ש"ח
  • חניה עם 2 גלגלים על המדרכה : 250 ש"ח
  • חניה בתחום תחנת אוטובוס: 250 ש"ח
  • שאר העבירות : 100 ש"ח