שיטור עירוני ועיר ללא אלימות

מנהל מיכאל גינקר
 04-9085551
 
א.     שיטור עירוני – מערך האכיפה העירוני.
השיטור העירוני מחזק את יכולת האכיפה וההרתעה ברמה העירונית.
השיטור מורכב משוטרים ופקחים ותכליתו להפחית באופן ניכר את רמת האלימות, הבריונות וההתנהגות האנטי-חברתית, בדגש על עבירות איכות חיים ולחזק את תחושת הביטחון של הציבור בכרמיאל.
·        הפעלת ניידות סיור  24 שעות ביממה 365 ימים בשנה
 (רכז פעילות שטח דודו בטאן 054-7444716)
·        אכיפה ומניעה של עבירות איכות חיים, אלימות ופעילות אנטי-חברתית בעיר.
·        תאום מלא מול משטרת כרמיאל ברמה יום – יומית כולל פעילות שגרתית ומבצעית.
·        מיפוי בעיות עם זיקה לאלימות, ונדליזם, בריונות, עברות איכות חיים, כולל איתור נקודות חמות ועדכונן במהלך הזמן – בשיתוף תכנית עיר ללא אלימות.
·        ניהול ובקרה של מערך המצלמות בעיר .
ב.     מוקד ביטחון
·        הפעלת מוקד רואה, ניהול ובקרה על מצלמות האבטחה בעיר בשיתוף תכנית עיר ללא אלימות, קישור הנושא לפעילות מבצעית של השיטור העירוני.
·        הפעלת מערך הניידות של השיטור העירוני.
·        מענה טלפוני לתושבי כרמיאל 24 שעות ביממה 365 ימים בשנה בכל הקשור למטרדי רעש, צריכת אלכוהול במרחב ציבורי, אלימות, ונדליזם ואירועים בעלי אופי פלילי.
ג.      אבטחת מוסדות חינוך
 (קב"טית פנינה אבגי 04-9085552).
·        ארגון בטחון שוטף וקיום סדרי אבטחה נאותים במוסדות החינוך, בפעילות חוץ בית ספרית ובאירועים בקייטנות, במחנות ובפנימיות.
·        הקצאת מרכיבי בטחון במוסדות החינוך.
·        הפעלת מערך הדרכה והשתלמות לעובדי הוראה בנושאי בטחון, בטיחות ושעת חירום.
ד.      אבטחת אירועים עירוניים
 (מנב''ט גיל דהן 04-9085550)
·        תאום מול משטרת כרמיאל ומח' אירועים.
·        הכנת תכנית אבטחה לאירועים תחת כיפת השמיים במידת הצורך והפעלתה בשטח.
ה.     מפעל ראוי
·        תפעול מחסן נשק, כולל בדיקות מיגון , ספירת מלאי,
·        מעקב אחרי אישורים נדרשים וחלוקת נשק ע"פ נהלים.
·        שמירה על כשירות , קיום מבחני ירי במטווח, מערך הכשרות.
 
​​​