חרום ובטחון

מחלקת בטחון ושעת חרום

מנהל: משה לוי

מנהל מחלקת מקלטים ומחסני חירום – גיל דהן

משרדי מחלקת הביטחון הינם בעירייה בקומה שניה .

טלפון במחלקה : 049088172 / 049085550 / 049085540

 

מחלקת הביטחון בעיריית כרמיאל מטפלת במספר תחומים :

• ביצוע ביקורות וטיפול במקלטים הציבוריים

• פיקוח ובקרה על מקלטים פרטיים ומשותפים

• אחריות על מערך החירום העירוני 

• אחריות על הדרכת התושבים והכנתם לשע"ח

• טיפול במחסני החירום

• אחריות על מערך האבטחה באירועים עירוניים 

• אחריות על הקשר של העירייה עם כל גורמי החירום בעיר

• אחריות על הקשר עם גורמי הצבא 

מחלקת הביטחון עוסקת בשעת השגרה בכל נושא המוכנות של התושבים והעיר לשעת חירום . המחלקה עוסקת בבדיקת המוכנות של המקלטים תוך קיום מערך ביקורות תקופתיות בכל המקלטים הן הציבוריים והן הפרטיים .

ניתן לפנות למחלקה טלפונית או דרך המוקד העירוני .

מחלקת הביטחון זמינה לטפל בכל נושא הקשור לביטחון 24 שעות ביממה . 

מחלקת בטחון במוסדות חינוך :

משרדי המחלקה ממוקמים בעירייה בקומה השנייה .

קב"ט מוסדות חינוך– פנינה איבגי

קב"ט מוסדות חינוך- שמוליק ישראלי

טלפון במחלקה : פנינה 049085552

                           שמוליק  049085553

 

המחלקה אחראית על מס' תחומים :

 • ארגון הביטחון השוטף במוסדות חינוך/גני ילדים

• אישור אבטחה חמושה ופיקוח על הכשרתם של המאבטחים, וביצוע ביקורות ותרגולים .

• אישור מינוי רכזי ביטחון והכשרתם.

• אחראית על עדכון תיק ביטחון מוסדי, ואישור תכנית העבודה של רכז הביטחון הבטיחות ושע"ח.

• עדכון תיקי שטח

• אחראית להקצאת מרכיבי ביטחון למוסדות חינוך.

• המחלקה עוסקת בשגרה בהכנת מוסדות החינוך לזמן חירום ולאירועים חריגים.

• קורסי עזרה ראשונה לסגלי הוראה וגננות

• המחלקה עוסקת בהסדרת כל נושא יציאת תלמידים לטיולים ע"פ המתחייב בנהלי משרד החינוך .

• אחראית לקיום מבדקי בטיחות במוסדות החינוך/גני ילדים בעיר, והעברת הליקויים לטיפול ומעקב אחר תיקון

הליקויים. .

• תדרוך משלחות  לחו"ל.

• תדרוך מדריכים בקייטנות

• ניהול  מפעל ראוי של הרשות.​

עלון היערכות לחירום.pdfעלון היערכות לחירום.pdf

חוברת למשפחותחוברת למשפחות - החוברת כוללת טכניקות וכלים לאיזון ולהתמודדות עם המתח הקיים


 

 

מבזקים והודעות