מידע סביבתי

דוא"ל:  svivakarmiel@gmail.com

בהתאם לתקנות החדשות לחוק חופש המידע שתוקפן החל מ-4.9.2010, מעמידה העירייה לעיון הציבור מידע סביבתי הכולל מידע על חומרים שנפלטו, נשפכו, שסולקו או שהושלכו לסביבה ותוצאות של מדידות רעש, ריח וקרינה, שלא ברשות היחיד. את המידע יש לפרסם בתוך 3 חודשים ממועד הגעתו לידי הרשות. המידע מפורסם כפי שהגיע לידי העירייה ללא עיבוד, אלא אם נאמר אחרת. העירייה אינה אחראית לתוכנו או נכונותו של מידע שלא נערך על ידה, כאן תמצאו מידע, דיווחים, תוצאות בדיקות ומדידות בנושאים סביבתיים שונים. לפרטים והבהרות ניתן לפנות למחלקת איכות הסביבה בטלפון 04-9085717.

למידע נוסף ניתן להכנס לאתר של המשרד להגנת הסביבה.


 

סקר טבע עירוני שבוצע ע"י החברה להגנת הטבע

 

מפת מיקום אתרי טבע עירוניים

ממצאי הסקר

 


 

להלן מידע נוסף :

  
הרחב קטגוריה : איכות אוויר ‏(31)
הרחב קטגוריה : אנטנות סוללריות ‏(1)
הרחב קטגוריה : אסבסט ‏(1)
הרחב קטגוריה : וועדת איכות סביבה ‏(5)
הרחב קטגוריה : מדידות רעש ‏(5)
הרחב קטגוריה : מפגעים סביבתיים ‏(1)
הרחב קטגוריה : מרכזי מחזור ‏(3)
הרחב קטגוריה : פסולת אלקטרונית ‏(1)
הרחב קטגוריה : קרינה מרשת החשמל ‏(124)
הרחב קטגוריה : קרינת ראדון ‏(71)