רשות החניה העירונית

מנהלת אגף: פחימה פדות
מזכירת אגף: לביא אורית
כתובת:         רח' הגליל 2 חדר 207
טלפון:           049889265
פקס:             049584069
ד.אלקטרוני:  Hanaya-karmiel@karmiel.muni.il

 מענה טלפוני:   ימים א'-ה' בין השעות 08:30-10:30
קבלת קהל :      יום א' בין השעות 16:00-18:00
                        ימים ב',ג',ד' בין השעות 08:30-12:00

  

להסדרי חניה ברחבי העיר לחץ כאן

 בקשה לביטול הודעה לתשלום קנס/בקשה להישפט

 ניתן להגיש בקשה לביטול הודעה לתשלום קנס באמצעות טופס מקוון מהאתר,שליחה בדואר,באמצעות פקס או ע"י הגעה למשרדי רשות החנייה.
 • הבקשה לביטול ההודעה יש להגיש בכתב תוך 30 יום מהמועד בו הומצאה ההודעה לתשלום הקנס בדואר רשום.
 • בקשה להישפט יש להגיש תוך 90 יום מהמועד בו הומצאה ההודעה לתשלום הקנס בדואר רשום.

על הפנייה לרשות החנייה לכלול:

 • פרטים מלאים של המבקש (שם,מס' ת.ז.,כתובת וטל' להתקשרות).
 • מס' הדוח ומס' הרכב,אסמכתאות לתמיכה בבקשה,אם יש.
 • פנייה ללא המבוקש לעיל לא נוכל לטפל בה.

טפסים רלוונטיים נמצאים בהמשך הדף.

פעולות אכיפה לגביית חוב לדוח חנייה

דוח חנייה אשר לא התקבל בגינו:
תשלום, או בקשה להישפט בבית המשפט לעניינים מקומיים, או ביטול ע"י תובע מוסמך, מועבר לתהליכי אכיפת גבייה, בהתאם להוראות פקודת המסים (כרמיאל).
פקודת המסים (גבייה) ותקנותיה מתירים לעיריית כרמיאל לבצע עיקולים בכדי לגבות את חובותיה. בין הליכים מבצעיים אלה נכללים, בין היתר, עיקול רכב, עיקול מיטלטלין ועיקול חשבונות בנק.
לתשומת ליבך: פעולות האכיפה בהן נוקטת עיריית כרמיאל עוצרות את מרוץ ההתיישנות.

אמצעים לתשלום חוב בגין הודעות לתשלום קנס:

 1. תשלום בכרטיסי אשראי – בתשלום אחד, או בקרדיט בין 3-18 תשלומים.
 2. ניתן לשלם: בקופת העירייה, באמצעות הטלפון-1700704900, או באינטרנט כתובת האתר WWW.KARMIEL.MUNI.IL (להכנס לתשלומים ולבחור דוחות חנייה). ניתן לשלם 24 שעות ביממה.
 3. תשלום במזומן – בבנק הדואר או בקופת העירייה.

לתשומת לבך הודעת תשלום קנס ניתן לשלם עד המועד האחרון לתשלום המופיע ע"ג השובר.

 
 


אמצעים לתשלום חנייה

 1. איזי פארק קוד ערי 34-1   – מכשיר אלקטרוני הפועל ברוב הערים בארץ.
 2. חנייה סלולארית פנגו  -  באמצעות הנייד או באפליקציה פועל ברוב הערים בארץ בקישור
 3. חנייה סלולארית סלופארק - באמצעות הנייד או באפליקציה.
 4. מדחנים המוצבים בכל אזורי החנייה בתשלום.

תווי דייר אזוריים

בקשה לתו דייר אזורי לתשבי כרמיאל על פי סעיף 3 (ד)(2) לחוק עזר לכרמיאל (העמדת רכב וחנייתו), תשמ"ג-1982.
כצעד נוסף בשיפור השירות לתושבי העיר, באפשרותך לקבל תו דייר אזורי. תו הדייר האזורי מאפשר להחנות את כלי הרכב ללא תשלום באזור החנייה המופיע על התו, בתחום חנייה מוסדרת (בסימון כחול לבן) ולפי ההוראות הכתובות בתמרורים ו/או בשלטים.
ביתר אזורי החנייה בעיר החנייה הינה בתשלום.
הוצאת תו דייר אזורי מותנית בהוכחת בעלות על כלי הרכב, כתובת מגורים באזור החנייה ורישום כתובת מגורים ברשיון הרכב.
לתשומת ליבך, התו הוא אישי ואינו ניתן למסירה או להעברה לאדם אחר ו/או לרכב אחר.

המסמכים הדרושים לקבלת תו הדייר:

 • עותק מצולם של תעודת הזהות כולל הספח,שבו רשומה כתובת מגורים עדכנית באזור החנייה בכרמיאל.
 • עותק מצולם
 • עותק מצולם של רשיון הרכב  תקף על שם המבקש שבו רשומה כתובת מגורים עדכנית.

בנוסף במידה והנך עונה על הקריטריונים הבאים, אנא צרף גם את המסמכים הבאים:

 • שוכר דירה - עותק מצולם של חוזה שכירות  חתום ע"י עו"ד או נוטריון, בצירוף הודעת תשלום ארנונה על שם המבקש .
 • המחזיק ברכב ממקום העבודה - (לתקופה העולה על 6 חודשים) אישור מרואה חשבון או מחשב החברה, או ממחלקת תשלומים בצה"ל, המעיד שהרכב הוא ברשות הפונה בלבד.
 • המחזיק ברכב שכור מחברת השכרה - (לתקופה העולה על 3 חודשים)-חוזה שכירות ע"ש המבקש מחברת ההשכרה.
  בעל תו דייר אשר מכר את רכבו או שינה את מקום מגוריו או החזיר רכבו למקום העבודה מתחייב להודיע על כך לרשות החנייה.

לידיעתך, ברשות החנייה מערכת ממוחשבת המזהה את תו הדייר המוצמד לרכב.
ניתן להגיש בקשה לקבלת התו באמצעות טופס מקוון לחץ כאן, ניתן להגיש הבקשה והמסמכים הדרושים באמצעות הפקס,אינטרנט,
הגעה למשרד רשות החנייה.

 

תו עירוני

המסמכים הדרושים לקבלת התו: עותק מצולם של תעודת זהות כולל הספח שבו רשומה כתובת מגורים מעודכנת,עותק מצולם של רשיון הרכב בתוקף ע"ש המבקש שבו רשומה כתובת מגורים עדכנית.

מסירת תו הדייר והתו העירוני במשרדי רשות החנייה בלבד.

 טפסים רלוונטים  להורדה

בקשה להקצאת מקום חניה בלעדי לנכה
טופס בקשה להישפט
טופס בקשה לקבלת תו עירוני
טופס בקשה לתו גיל
טופס לבקשת תו דייר
טופס ערעור על דוח חניה