מכרזים ודרושים

  
  
  
13/08/2019טופ קלאב – עבודות שיקום, איטום והנגשה01/09/2019
05/08/2019מכרז חיצוני 28.19 לתפקיד מזכיר/ה ראשי/ת לבית המשפט בכרמיאל - הארכה21/08/2019
29/07/2019מכרז מס' 10/2019 הקמת מרכז הפעלה בחירום 25/08/2019
17/07/2019מכרז חיצוני מס' 38.19 לתפקיד בודק/ת תוכניות - הארכה21/08/2019
07/07/2019מכרז פומבי מס' 15/2019 - הצעות למתן שירותי מדידה וביצוע סקר נכסים 28/08/2019