מכרזים ודרושים

  
  
  
10/10/2019מכרז חיצוני/פנימי מספר 52.19 לתפקיד רכז/ת קהילה ברשות העירונית לביטחון קהילתי (עיר ללא אלימות)24/10/2019
10/10/2019מכרז 21/19 שירותי לוכד בעלי חיים27/10/2019
01/10/2019מכרז פנימי/חיצוני מס' 50.19 לתפקיד חשמלאי מוסמך24/10/2019
01/10/2019מכרז חיצוני/פנימי מספר 51.19 לתפקיד עו"ס לטיפול באלימות במשפחה24/10/2019
04/09/2019מכרז פומבי מספר 13/2019 קבלת שירותים בעיריית כרמיאל לטיפול בפסולת אריזות קרטון והבאתה למחזור מוכר בישראל17/11/2019