מכרזים ודרושים

  
  
  
11/02/2020מכרז פנימי/חיצוני מספר 11.20 לתפקיד פקח שיטור עירוני27/02/2020
30/01/2020מכרז פנימי חיצוני מספר 3.20 לתפקיד מנהל מח' ילדים ונוער בסיכון בחינוך25/02/2020
29/01/2020גיוס כ"א מחליפות27/02/2020
29/01/2020מכרז פנימי/חיצוני מספר 7.20 לתפקיד עו"ס טיפול בנפגעי התמכרויות- נוער ומבוגרים25/02/2020
29/01/2020מכרז פנימי/חיצוני מספר 8.20 לתפקיד מנהל מחלקת אחזקת מבנים במנהל שפ"ע23/02/2020