מכרזים ודרושים

  
  
  
15/01/2020מכרז פומבי מס' 1/2020 למתן שירותי מדידת נכסים ופענוח תצלומי אוויר לצורך חיוב בארנונה עבור עיריית כרמיאל09/02/2020
04/01/2020מכרז פנימי/חיצוני מס' 1.20 לתפקיד פסיכולוג/ית חינוכי/ת לשרות הפסיכולוגי בעיריית כרמיאל22/01/2020