ארנונה

 

להלן צווי ארנונה

  
צו המיסים 2020
צו מיסים לשנת 2019
צו מיסים לשנת 2018
הנחות בארונונה לשנת 2018
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
עדכון צו מיסים 2017
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
פרוטוקול וועדת צות לתיקון ליקויים 5.1.17
פרוטוקול צוות לתיקון ליקויים 14.2.17
פרוטוקול וועדת צוות לתיקון 22.6.17
פרוטוקול וועדת צוות לתיקון 30.7.17
דוח לתושב תמצית דוחות כספיים לשנת 2017
צו המיסים 2016
דוח מבקר העירייה שנת 2016
פרוטוקול צוות תיקון ליקויים 27.10.16
צו המיסים 2015
תמצית הדוחות הכספיים
דוח שנתי מלא 2015
דוח מבקר העיריה שנת 2015
צו המיסים לשנת 2014
דוח שנתי 2014
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
דוח מבקר העירייה שנת 2014
צוו מיסים 2013
דוח שנתי 2013
צו מיסים לשנת 2012
דוח שנתי 2012 - מלא.doc
צו מיסים לשנת 2011 - חיוב בגביה
צו מיסים לשנת 2011
דוח שנתי 2011
1 - 30הבא