דו"ח מבקר העירייה

  
פרוטוקול וועדת צות לתיקון ליקויים 5.1.17
פרוטוקול צוות לתיקון ליקויים 14.2.17
פרוטוקול וועדת צוות לתיקון 22.6.17
פרוטוקול וועדת צוות לתיקון 30.7.17
דוח מבקר העירייה שנת 2016
פרוטוקול צוות תיקון ליקויים 27.10.16
דוח מבקר העיריה שנת 2015
דוח מבקר העירייה שנת 2014