דו"ח שנתי

  
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016
דוח לתושב תמצית דוחות כספיים לשנת 2017
תמצית הדוחות הכספיים
דוח שנתי מלא 2015
דוח שנתי 2014
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014
דוח שנתי 2013
דוח שנתי 2012 - מלא.doc
דוח שנתי 2011
תמצית הדוחות לשנת 2011
דוח שנתי 2010
דוח שנתי 2009
דוח שנתי 2008
דוח שנתי 2016 - סופי.pdf​