חוק חופש המידע

הממונה על חוק חופש המידע: 

בהתאם לחוק חופש המידע מונתה בעיריית כרמיאל ממונה על העמדת מידע לרשות הציבור על הטיפול בבקשות לקבלת המידע ועל יישום הוראות החוק. 

מרים נחום


טלפון:  04-9085532  
פקס:  04-9085630
כתובת:  ת.ד. 660 כרמיאל
דואל: miriam_n@karmiel.muni.il


 ***לתשלום אגרת הבקשה 20 ש"ח בכרטיס אשראי

ניתן לשלם גם בקופת העירייה

 ***לתשלום אגרת הפקה 0.2 ש"ח לכל עמוד צילום/מחשב בכרטיס אשראי

 

 
 
 
 

​​