חוק חופש המידע

הממונה על חוק חופש המידע: 
טלפון:  04-9085561  
פקס:  04-9085559
כתובת:  ת.ד. 660 כרמיאל
דואל:  eli_s@karmiel.muni.il


בהתאם לחוק חופש המידע מונתה בעיריית כרמיאל ממונה על העמדת מידע לרשות הציבור על הטיפול בבקשות לקבלת המידע ועל יישום הוראות החוק. 

 
 

​​