ועדות העירייה

להלן רשימת ועדות העירייה:

  
איגוד ערים לאיכות הסביבה
איגוד ערים לביוב
אשכול בית הכרם
החברה הכלכלית
הנצחת זכרם של נפגעי טרור
השיטור העירוני
וועדה למיגור האלימות
וועדה לקידום מעמד הילד
וועדת איכות הסביבה
וועדת בטיחות בדרכים
וועדת ביקורת
וועדת הנחות
וועדת חינוך
וועדת כספים
וועדת מכרזים
וועדת מלח
וועדת משנה לבניה
וועדת ספורט
וועדת קליטה
מאבק בנגע הסמים המסוכנים
מנהלת בר לב
מתנס כרמיאל
פסטיבל המחולות