karmiel book

תושבים יקרים 


מצורף קישור למהדורה הדיגיטלית של ספר - כרמיאל
בספר זה תוכלו להתרשם מיופיה הייחודי והגלילי של כרמיאל.
כרמיאל. מרכז החיים בגליל