המדריך לארכיון ההיסטורי של כרמיאל

תפקיד הארכיון

ארכיון כרמיאל נוסד בשנת 1985 ביוזמתו של ראש העיר הראשון – ברוך ונגר, ז"ל.
ייעודו של הארכיון הוא – ריכוז כל הרשומות והפריטים בעלי הערך התיעודי, שנוצרו ועדיין נוצרים ומצטברים במהלך פעילותה של הרשות המקומית של כרמיאל, מאז ראשית העיר בשנת 1964 ועד היום.
תפקיד הארכיון הוא לשמור על הפריטים הללו ובמידת הצורך, למסרם לתהליכי שיקום ושימור בתנאים אופטימאליים.
החומרים השמורים בארכיון העיר, נרשמים וונכללים ברשימת המצאי הכולל של הארכיון.
הרישום מופיע ברמות עומק שונות, החל ברשימות מצאי בסיסיות וכלה ברישום פרטני עבור תיק וגם מסמך בודד.
רשימות המצאי של הארכיון הן למעשה, מפתח רב חשיבות להתמצאות בחומר השמור בו, אשר כבר במהלך ההיסטוריה של  ערים בעולם, נחשב ל"אוצר" המקומי.

תוך כדי הטיפול בחומר הארכיוני המצטבר במהלך השנים ובטרם גניזתו, מתבצע תהליך של ביעור אותן רשומות, אשר על-פי התקנות שבחוק הארכיונים ניתן לבערן.
כתוצאה מכך, בממוצע, קרוב ל-90% מכלל החומר הנוצר במהלך עבודת משרדי הרשות המקומית, מיועד לביעור, כחלוף השנים שבהן נזקקים לו. הארכיון ההיסטורי מכיל אפוא, כ-10% מכלל הרשומות שנוצרות במהלך השנים.


החומר הארכיוני

הרשומות שבארכיון, כוללות, בין היתר: התכתבות; פרוטוקולים; דוחו"ת; תעודות שונות; תרשימים; מפות; הודעות לציבור, עיתונים, עלונים וכתבי עת; ספרים; פרסומים מיוחדים; רשמים מוקלטים, מצולמים, או מתומללים; תצלומים; סרטים וכל מוצג שיש בו כדי להעיד על תהליכים, או אירועים בתולדותיה של העיר.
חומרי הארכיון נפתחים לעיון- הציבור כעבור תקופת חסיון של 20 שנה מאז נוצרו, על-פי מה שנקבע בחוק הארכיונים תשט"ו.

המינהל המקומי

כרמיאל נחנכה ביום: 29 באוקטובר 1964 והחלה את דרכה כעיירת פיתוח בלב הגליל השומם, על אם הדרך עכו-צפת. הקמתה הייתה תוצאה של מדיניות פיזור האוכלוסין אשר עליה הכריזה הממשלה בשנות ה-50 של המאה ה-20, עקב הצורך לנתב את גלי ההגירה הגדולים שזרמו לארץ וליישבם באזורי פריפריה שוממים. 

אזור הגליל המרכזי הוכרז בהקשר להחלטה זו, כ"אזור פיתוח מסוג א'" הראוי למירב העידוד הממשלתי.

האחריות על ניהול חיי היומיום של העיירה הצעירה ועל פיתוחה הופקדה בידי "צוות הקמה" זמני, שמינה משרד השיכון מטעמו ובראשו - מר אדם טל, אשר מונה כמרכז הצוות.

בשנת 1970 הפך צוות ההקמה למועצה מקומית, שמינה משרד הפנים לשם ניהול היישוב העירוני.

צוות ההקמה הראשון המשיך את פעולתו במסגרת הארגונית החדשה והתרחב, כמתבקש מצרכיה הגדלים של העיירה הצומחת.

לתפקיד ראש המועצה המקומית הראשונה המכוננת מונה עובד משרד השיכון - ברוך ונגר, אשר כבר הספיק להשתלב בצוות ההקמה ומילא את מקום הרכזים הארגוניים שקדמו לו: אדם טל ואברהם ארגוב .

מתוקף סמכויותיה שבחוק (פקודת המועצות המקומיות), נעזרה המועצה המקומית בוועדות חובה ובועדות רשות, אשר הורכבו מחברי המועצה ומאזרחים ונחקקו חוקי עזר עירוניים בסיסיים.

ביום: 12.2.1974 התכנסה מועצת העיר השנייה, שנבחרה לראשונה, בבחירות מוניציפאליות, ובראשה – ברוך ונגר, אשר גם עמד בראש המועצות הנבחרות הבאות, עד שהיישוב הוכרז כעיר.

במהלך פעילותה של מועצה זו נוסדה "החברה הכלכלית לכרמיאל" באישור שר הפנים. המטרה שמאחורי ייסודה של החברה הייתה: הקמת גוף שיוכל לפעול מתוך היבט כלכלי בתחומים בהם מוגבלת פעילות המועצה המקומית כמו: גיוס הון חיצוני ומינוף פרויקטים של פיתוח המקום.

בשנת 1984 יצאה לדרך המועצה המקומית הרביעית של כרמיאל בראשות ברוך ונגר.

בתקופה זו הודקו קשרי החוץ של העיירה ונכרתו בריתות עם ערים תאומות מחוץ לארץ. 

ביום: 20 בינואר, 1986, כשכרמיאל מנתה עשרים אלף תושב, היא הוכרזה על ידי משרד הפנים כעיר ואם בישראל. מעמד המועצה המקומית שהייתה קיימת עד אז, שונה ל"מועצה המקומית של עיריית כרמיאל", וזו התכנסה לראשונה בראשות ברוך ונגר ביום: 10.2.1986. 

בתקופת כהונתה של מועצה זו, בקיץ 1988, הושק לראשונה, פרויקט פסטיבל המחולות המסורתי של העיר, שהפך לגורם מאיץ להאדרת שמה של העיר. ביום: 22 בנובמבר, 1988, י"ג כסלו תשמ"ט בעיצומן של הכנות לקראת בחירות מוניציפאליות קרבות, הלך לעולמו ראש העיר הראשון – ברוך ונגר. 

בשנת 1989, בבחירות המוניציפאליות, נבחר עדי אלדר לתפקיד ראש העירייה, אחרי שבמשך שנים קודם לכך שימש כמנהל המחלקה לחינוך בעירייה. 

העשור הבא בתולדות העיר אופיין בתאוצה מרשימה בהתפתחותה, בשעה שהעיר זכתה לקלוט גלי עליה שטרם היו דוגמתם ולהכפיל את מספר תושביה. העירייה הרחיבה והעמיקה את השירותים שסיפקה לתושביה והציבה לפניה יעדים חדשים. 

השינוי בצרכים חייב ארגון מחדש של המבנה המנהלי של העירייה. 

נוסדו מינהלים, שריכזו תחתיהם את פעילות המחלקות השונות, אשר המשיכו את פעילותן כבעבר, אך הפעם - תחת גג הנושא המרכזי המשותף למינהל הספציפי. לדוגמא: "מחלקת החינוך" הוסבה ל"מנהל החינוך" שכפופים לו, בין היתר, מחלקת גני הילדים, המחלקה לבתי הספר והמרכז הפדגוגי. 

בד בבד עם השנוי הארגוני, פעלה הרשות המקומית להקניית תרבות ארגונית חדשה לשם - שיפור איכות השירות לתושבים ("ניהול איכות כוללת"). 

שלב מתקדם בתהליכי השיפור של עבודת הרשות, היה פיתוח התהליכים הארגוניים הקיימים ועיגונם בתוצר כתוב – הוא "מדריך האיכות" ובו קובץ נהלי איכות המתעדים את תהליכי העבודה השוטפת. נהלים שונים מתפתחים ומתעדכנים מעת לעת עד עצם היום הזה.

 

סידור החומר שבארכיון.

החומר הארכיוני המגוון, שהצטבר במהלך פעילות הרשות המקומית מראשיתה, מחולק לחטיבות ארכיוניות בהתאם ליחידות המנהליות של הרשות המקומית.

כל חטיבה נושאת  שם ו- סימול . 

מקצת החומר הארכיוני של השנים האחרונות מוחזק עדיין במגנזות היחידתיות של העירייה וטרם נקלט ונרשם כחלק מהארכיון ההיסטורי הממוקם בעיר. חלק אחר של תיקי העירייה אשר יצאו מפעילות שוטפת, מאוחסן במגנה חיצונית. 

להלן פרוט החטיבות והיקף החומר. 

 (כמות המיכלים המצוינת במדריך,  מעודכנת נכון ל חודש דצמבר שנת 2015). 
במהלך השנים, עם תוספת הפקדות של תיקים שיצאו משימוש משרדי שוטף, גדל ומתרחב מספר –המכלים בארכיון.

ברשימת החטיבות שלהלן, מצוינת, ליד שם החטיבה וסימולה, כמות החומר הארכיוני השמור הנמדדת במכלי ארכיון סטנדרטיים (3 מכלים = מדף באורך 1 מטר) ומצוין משך-התקופה שבמהלכה התקיימה הפעילות שיצרה את הרשומות. 


צוות ההקמה לכרמיאל – 

סימול החטיבה:  צוות הקמה  1  תקופת התיקים: 1964 – 1970   כמות מכלים : 30

צוות ההקמה היה מורכב משתי מחלקות עיקריות ולהן היו כפופים צוותי משנה. 
כל צוות - משנה הופקד על תחום טיפול ספציפי.


א. המנהלה ומרכז צוות הקמה:

מרכז הצוות היה כפוף למנהל המחוז של משרד השיכון. תיקי משרדו עוסקים בתכנון ובפתוח העיירה ובבנייתה, במגעים עם גורמי הממשלה הנוגעים לענייני היישוב ובתאום בין היחידות המשרדיות של הצוות.

תיקי עוזרו הארגוני מתמקדים בתאום פעולות האכלוס, בנושא הדיור, בהכנת אירועים, במשלחות ומבקרים ובסיוע למחלקה לחינוך.

תיקי מנהל המחלקה לחינוך עוסקים בהפעלת רשת החינוך היסודי, החינוך העל יסודי, גני הילדים, פעילויות התרבות, החברה והספורט.
תיקי עוזר האמרכלות של מרכז הצוות עוסקים בתקציבים, בהנהלת החשבונות, ברכש, בשכר- העובדים ובתנאי עבודתם ובסיוע למרכז הצוות בתפקידים מיוחדים.

תיקי העובד הסוציאלי שבצוות עוסקים בכל קשת הבעיות הסוציאליות של התושבים ובמגעים עם מוסדות פנים וחוץ בקשר לפתרון הבעיות שבטיפול.


ב. המחלקה הטכנית:


תיקי המשרד עוסקים בהפעלת רשתות המים, הביוב והניקוז העירוניות, החשמל, התחבורה, תוכניות הבנייה, השמירה על רכוש הציבור, העסקים וגם בענייני תברואה.
 
אוצר התיקים האדמיניסטרטיביים שנוצרו במהלך עבודת צוות ההקמה, משקף את חלוקת התפקידים, תהליכי העבודה והבעיות עימהן צריך היה הצוות להתמודד.

מרבית התיקים מסומנים בסימול מקורי שניתן להם על ידי עובדי הצוות, ולכולם ניתן סימול סופי בתוך החטיבה ארכיונית .


מועצה מקומית ראשונה    


 סימול:  מועצה מקומית 2    תקופת התיקים: 1970 – 1974   כמות מכלים: 27                      

המבנה ההיררכי של צוות המועצה המקומית היה דומה לקודמו – צוות ההקמה.
נושאי הטיפול של המועצה התרחבו עם צמיחת היישוב. כמו כן התקיימו לראשונה, ישיבות של ועדות חובה וועדות רשות ונרשמו פרוטוקולים המתעדים ישיבות אלה.
בחטיבה נמצא מכלול ההתכתבויות, הפרוטוקולים, הדוחות, הטפסים, וכל שאר הרשומות שנוצרו במהלך עבודת המועצה.


המועצות המקומיות מס' 2, 3, 4 – לשכות ראש העירייה ומזכיר המועצה 

 סימול:  מ"ר      תקופת התיקים : 1974 – 1988       כמות מכלים  83 

תיקי ראש המועצה ומזכיר המועצה מאוחדים כחטיבה אחת. הם מתארים את התפתחות הטיפול בנושאים השונים והמגוונים שהוצבו בפני העומדים בראש המועצה של העיירה הצעירה. הנושאים עסקו בכל תחומי החיים העירוניים והם משקפים, במקביל, גם את נושאי הטיפול שהיו באחריותן של המחלקות הספציפיות.

עם בחירתה של המועצה המקומית השנייה, התרחבות היישוב והרחבת פעילות המועצה , הוקמו במועצה מחלקות אשר היו ממונות כל אחת על תחום טיפול ספציפי.


סגן ראש המועצה/ ראש העירייה 

סימול:  סרע  תקופת החומר: מ-1973 . מס' מכלים : 96

תיקים שהיו בטיפולו של סגן ראש המועצה והעירייה. בכלל זה, תיקים הנוגעים למפעלי תעשייה.
 

המחלקה לחינוך של המועצה המקומית ומינהל החינוך של העירייה 
 
סימול: חינ  תקופת התיקים: 1974  ואילך.  כמות המכלים:   152     
   

ענייניהם של תיקי מחלקה זו הם: תכנון הקמתם ותפקודם התקין של מוסדות החינוך, התרבות, הספורט והקהילה שנוסדו בעיירה, הפעלת מוסדות סמך : המרכז הפדגוגי, הספרייה העירונית, מרפאת השניים והקונסרבטוריון למוסיקה, פעילויות - התרבות, קיום אירועים שונים ומיוחדים בעיר ויוזמות חינוך שונות.
בתיקי המחלקה משתקפים ההיבטים השונים של הטיפול והמעקב אחר הנושאים שלעיל.


גזברות המועצה המקומית ומנהל הכספים של העירייה 

 
סימול:  כספים    תקופת התיקים: מ- 1974 ואילך.   מס' מכלים:  1374

התיקים עוסקים בתכנון ויישום תקציבים עירוניים שנתיים וגם בתקציבים מיוחדים ובמימושם, במעקב אחר פעילות מערך הנהלת החשבונות ומערך הגבייה מהתושבים, מבעלי העסקים 
ומהמפעלים שבעיר.


מחלקת ההנדסה של המועצה המקומית ולימים :
 מינהל ההנדסה של העירייה בראשות מהנדס הרשות המקומית 


סימול: הנדסה: תקופת התיקים:  מ-  1974 ואילך. מס' מכלים:  860 


התיקים נוגעים לתכנון ולהקמה של מבני ציבור, קהילה, חינוך ותרבות, מבני דיור, אישור תכניות בנייה והרחבה, הקמה ותחזוקה של תשתיות כבישים, מים וחשמל ובהקמה ותחזוקה של אתרי העיר. 


המחלקה הטכנית - מחלקת המים: 


סימול:  תשת   תקופת החומר: מאז 1974 ועד 1993   מס' מכלים:  5

(התגלמה מחדש במחלקת התשתיות הכפופה למינהל ההנדסה בעירייה)

המחלקה פעלה מאז כינון המועצה המקומית השנייה. תיקיה  עוסקים בהקמה ובתחזוקה של תשתיות המים, הביוב, החשמל והטלפון ביישוב ובנושאי אספקת המים לתושבים, לעסקים ולמפעלים ובשימוש בהם.

(החטיבה כוללת גם מספר תיקים מתקופת צוות ההקמה שעניינם הנחת קווי ביוב) 


מחלקת גינון ונוף בתקופת צוות ההקמה והמועצה המקומית

(התגלמה  ב- מחלקת חזות העיר בתקופת עיריית כרמיאל.)

סימול:  חג"י   תקופת התיקים: מאז 1963 ועד: 1996.  מס' מכלים :   16


התיקים עוסקים בעיצוב, טיפוח ותחזוקה של השטחים הירוקים בעיר, באבזור השטחים הציבוריים לשירות התושבים (שילוט, ספסלים, מתקני משחק וכו') ובייפוי והשלמה של 
הנוף על ידי פיסול ואלמנטים אחרים.מחלקת תברואה ורישוי עסקים  (תקופת המועצה המקומית)  
(ראה גם:  מנהל איכות הסביבה,  אחרי השינוי הארגוני בעירייה)


סימול:  מת"ב  תקופת החומר: מאז 1978 ועד- 1993 מס' מכלים :  12     


תיקי המחלקה  עוסקים בנושאים, שעניינם שמירה על התברואה העירונית: איכות האוויר, איכות המים, הדברה, פיקוח על מפעלים בפני זיהום, פיקוח על פתיחת בתי עסק ועל עסקי מזון ,
מניעת מחלות והפיקוח הוטרינארי, פיקוח על החנייה.
כמו-כן: מוקדשים תיקים ליוזמות חינוך לשמירה על איכות הסביבה.מחלקת הרווחה מתקופת המועצה המקומית
ומנהל השירותים החברתיים מתקופת העירייה

סימול : רווח  מ-   1978  -  ואילך.   מס' מכלים: 641 


בתיקים משתקפים הנושאים עליהם הופקדה יחידה מנהלית זו : הסיוע לרווחתו הכלכלית של התושב, הטיפול והסיוע בפתרון בעיות חברתיות, חינוכיות וקיומיות שאליהן נקלע הוא או בני משפחתו והגשת סיוע לבני נוער, ולאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקהילה.
בתיקים גם התכתבות בנושאי הטיפול מול גורמי רווחה ארציים.
מספר ניכר של תיקים הם תיקי טיפול משפחתיים פרטניים אשר מבוערים כחלוף 7 שנים, 
על פי חוק הארכיונים.


שי"ל ( שירות ייעוץ לאזרח)

סימול: שי"ל   תקופת החומר:     1976 – 2001    מס' מכלים:   17


תיקי יחידה זו משקפים את תפקידיה. דהיינו: ייעוץ וסיוע לתושב, ותיק כמו גם עולה חדש, בעניינים מנהליים ומשפטיים ובהתמצאות בעיר. התיקים מעידים על הנושאים בהם סייעה המחלקה לתושבים. 
כמו-כן, הם עוסקים בטיפוח הקשרים של הרשות המקומית עם גורמים בחו"ל.  

מחלקה זו קיימה קשרים עם קהילות יהודיות בחו"ל  ועם יהודי התפוצה, אשר מצאו עניין 
עתידי בעלייה ארצה ובהשתקעות בעיר וביקשו סיוע במימוש תוכניתם וסייעה גם באירוח מבקרים ומשלחות ובהדרכתם במקום.
תחומי טיפול אלה באים אף הם לידי ביטוי בתיקים. 


המחלקה המשפטית (היועץ המשפטי)


סימול:  ימ       תקופת החומר:   1974 -  1987     מס' מכלים:  1
                             
       
המחלקה הוקמה בתקופת המועצה המקומית השנייה, במטרה לטפל בסוגיות משפטיות שונות המתעוררות במהלך עבודת הרשות המקומית. 
היועץ המשפטי, העומד בראשה, כשמו כן הוא: מייעץ לרשות המקומית בשאלות בעלות היבט משפטי, פועל ומייצג אותה בהליכים משפטיים .
התיקים משקפים מקצת מהנושאים שהיו בטיפולו של היועץ. למשל: לווי משפטי של תהליך -מעבר העירייה ממבנה המועצה הראשון למבנה אחר והשכרת המבנה הישן.


מחלקת ביטחון   

סימול : ביט    תקופת החומר:  1974 – 1986    מס' מכלים:  14  


תיקים שעניינם שמירה על בטחון התושבים ברחבי העיר, בטחון ובטיחות התלמידים במוסדות החינוך, קיום סיורי בטחון, תקינות מקלטים וציוד חרום, מטווח, תרגולים והיערכויות לקראת שעת חירום.


חטיבות שראשיתן, או המשכן ביחידות מנהליות שנוצרו לאחר חלופי השלטון בשנת 1989: 

לשכת ראש העירייה

סימול: לשכה   תקופת החומר: מאז 1989  מס' מכלים : 197


לאחר פטירת ראש העיר ב' ונגר ובחירת ראש העיר, עדי אלדר, בשנת 1989, הופרדו פעילויות 
מזכיר העירייה ואלו של ראש העירייה . לשכת ראש העירייה ומזכירות העירייה הפכו לשתי יחידות אדמיניסטרטיביות נפרדות והן מהוות שתי חטיבות ארכיוניות .
תיקי ראש העירייה משקפים את שלל הנושאים בכל תחומי החיים העירוניים, שבטיפול הרשות המקומית ואשר מעורב בהם ראש העירייה. 


מזכירות העירייה והמנהל הכללי

סימול  מכ"ל    תקופת החומר: 1989 – 2000    מס' מכלים:  14 

  
נושאי התיקים מגוונים. הם משקפים היבטים בתפקוד העירייה ובהפעלת מחלקותיה. 
הם נוגעים בפיקוח ובבקרה על מנגנון העובדים של הרשות המקומית, באישורי תקציבים עירוניים, ביוזמות לשם התייעלות ארגונית, בקשרי חוץ של העירייה, בתאום עם גורמי פנים, ובסיוע לראש העירייה בעבודתו ובמימוש החלטותיו.


לשכת מנכ"ל העירייה

סימול  : למ"ע   תקופת החומר:  משנת 2000 ואילך .   מס' מכלים:  255 

תיקים המשקפים את המשך פעילות "המנהל הכללי" של העירייה .(שסימולו: מכ"ל )


ממלאי מקום ראש העירייה

סמול:   ממר"ה   תקופת החומר: 1990 – ואילך   מס' מכלים:  61


מנהל איכות הסביבה

(המשכה של מחלקת התברואה במועצה המקומית) 

עוסק בפיקוח על עסקים בעיר ובפעילות לשמירת בריאות הציבור .

סימול: מת"ב  תקופת החומר: מאז 1993 ואילך. מס' מכלים:  338


מחלקת נכסים

סמול:  נכס    תקופת החומר: מ- 1989  ואילך   מס' מכלים:  16


המחלקה לחינוך של המועצה המקומית חייתה מחויבת לדאוג לתחזוקתם של מוסדות החינוך והתרבות בעיר. עם חילופי השלטון בעיר, בשנת 1989, התרחבותה של העיר, הוספת מוסדות חינוך והרחבת הפעילויות המתקיימות בה, נדרשה הקמת גוף נפרד, שידאג לתחזוקת נכסיה של העירייה, מוסדות הציבור והחינוך שלה, אולמות הספורט, בתי התרבות, אתרי אירועים (האמפיתיאטרון למשל), דירות ומבנים שבבעלות העירייה.
תיקי המחלקה משקפים את הטיפול בנושאים הללו וגם היבטים טכניים בתכנונם ובקיומם של אירועים עירוניים.מנהל הקליטה    סימול:  קלט    תקופת החומר:  מ-  1991  ואילך.    מס' מכלים:  25

גלי העלייה המרשימים מברית המועצות, אשר זרמו אל העיר בשנות ה- 90 של המאה העשרים, העמידו את הרשות המקומית בפני אתגר שלא ידעה כמותו קודם: קליטה, הכוון ותמיכה במאות העולים החדשים שפקדו את העיר ובאו לחיות בה. 
תיקי מנהל הקליטה, שהוקם כדי להתמודד במיומנות עם האתגר החדש, משקפים את שלל המשימות שיחידה מנהלית זו התמודדה ועודה מתמודדת עימהן בהקשר לקליטתם של עולים חדשים בעיר, פיזורם ויישובם בה וסיוע במציאת תעסוקה ובהשתלבותם החברתית.


משרד הדובר

סימול:  דוב    תקופת החומר: 1989 ואילך  מס' מכלים:   166  

תיקי יחידה זו, עוסקים בהפצת מידע מטעם הרשות המקומית ובעדכונו בכלי התקשורת השונים, מקומיים וארציים, בהפצת מידע חיוני לתושבי העיר ולבאים בה ובאיסוף המידע על העיר, כפי שמתפרסם לפרקים בכלי התקשורת השונים. כמו-כן הם נוגעים ביישום חוק חופש המידע.מנהל התרבות ומטה פסטיבל המחול


סימול :  תרבות      תקופת החומר: מ- 1988  ואילך   מס' מכלים:  70

התיקים עוסקים בייזום, בתכנון המוקדם ובניהול של פסטיבל המחול השנתי 
ובתכנון וניהול אירועי תרבות המעשירים את חיי קהילה של העיר. כמו-כן, נכללות בחטיבה רשומות שנאגרו במהלך ניהול היכל התרבות בעיר.פרוטוקולים

סימול:  פרט  תקופת החומר: מאז  1970  - 2000  מס' מכלים: 6 ) מכלים חצי סטנדרטיים)

תרשומות מישיבות מליאת העירייה והנהלתה מאז ראשיתןחטיבת בתי הספר העירוניים


סימול: בתי ספר  תקופת החומר: מאז הקמת הישוב.   מס' מכלים:  712


חטיבה ארכיונית זו מכילה את הרשומות אשר נוצרו בתוך בתי הספר היסודיים בעיר., בדרך כלל, מראשית פעילותם. 

נכללים בה פרוטוקולים מישיבות הוועדות הפדגוגיות של צוותי הוראה בבתי הספר ושל ישיבות ועדי ההורים, תוכניות לימוד, מבחר יומני כתה, מאזנים כספיים שנתיים, תיקי תלמיד ועוד.

בחטיבה – תיקים של בתי הספר הראשונים בעיר: "פלמ"ח" ו "אשכול", אשר נסגרו זה מכבר, 
ובתי ספר אחרים, אשר נוסדו במהלך שנות העיר, עדיין פעילים בה, או שנסגרו.
חטיבת ברוך ונגר, ז"ל, ראש העירייה הראשון

סימול:  ברוך    תקופת החומר: מ- 1975  עד- 1988    מס' מכלים:   3 (חצי סטנדרטיים)


בחטיבה:

רשימות, אשר רשם ראש המועצה והעירייה – ברוך ונגר, במהלך שנות כהונתו, ובהן תיעד את הפגישות שקיים עם משפחות במסעותיו באמריקה ובדרום אפריקה, לצורך גיוס עתודות עולים חדשים שיבואו להשתקע בעיר. 
התיעוד נעשה, בדרך כלל, במתכונת של פרוטוקולים הרשומים בכתב ידו.

כמו-כן, יש בחטיבה סיכומי מסע וכנסים שבהם השתתף ראש העירייה. 
רשימות אלה, נוסף לתמלילי הנאומים שנשא בנסיבות שונות, חומר משרדי מתקופת כהונתו , והתכתבות, נמנים על החומרים הכלולים ב��טיבה זו.אוספים מיוחדים


א. פרסומים שונים שראו אור בהוצאת הרשות המקומית ובהם מפות מעודכנות של     
העיר.          סימול:  פר     ב.    פרסומים שהוצאו לאור על ידי גופים חיצוניים 
           לדוגמא: בנושא "חבל האלפיים", או בנושא "מכללת אורט בראודה".
           ספרי טלפון ו-"דפי זהב" מהשנים: 1986  ואילך.  (האוסף כולל פרסומים – בלועזית)

                           סימול:  פח :


    ג.     עיתונות: 

          1.       קטעי עיתונות ארצית מאז 1963
          2.       עיתונות מקומית  (כגון: "מידע 84"; "אתגר"; "העיר"; )                 
          3.       תקופונים מראשית העיירה (כגון: "ידיעון כרמיאל "; "עלי כלנית")
          4.       עלונים של בתי הספר העירוניים


    ד.    עבודות חקר  של סטודנטים וחוקרים. 

    ה.    ספרים  שעניינם העיר כרמיאל והאזור

                       סימול:   סכ


    ו.    מפות ותרשימים של העיר והאזור

                        סימול   :  מ


    ז.      מודעות וכרזות


   ח.     . תעודות; מזכרות, בהם זכתה הרשות המקומית    
            מזכרות; תעודות; בהם כיבדה הרשות המקומית אורחים ומכובדיםתיעוד מצולם ותיעוד אודיו ויזואלי

תצלומים – מאז ראשית העיירה ולאורך התפתחותה
 
  סימול:   צ

תיעוד קול – אירועים שונים מאז שנות ה- 80 של המאה ה-20 ותיעוד זכרונות ותיקים

סימול:    S

סרטים -  תיעוד אירועים מאז ראשית העיירה ולאורך התפתחותה

  סימול: VF