חללים ואנדרטאות

2016 - 1989
טוראי אביחי נחום ז"ל
1988-2007
טוראי דניאל יליארד ז"ל
1950-1969
טוראי דניאל סרש ז"ל
1975-1993
טוראי יעקב דובינסקי ז"ל
1962-1992
טוראי סיגלית כהן ז"ל
1971-1990
מישר שמעון (יוחאי) דיין ז"ל
1982-2010
סג"מ אסף אבני ז"ל
1976-1996
סגן דוד חן (דודו) כהן ז"ל
1979-2000
סמ"ר איציק כהן ז"ל
1987-2008
סמ"ר אלכס אסף ז"ל
1984-2006
סמ"ר בנימין קיקיס ז"ל
1982-2002
סמל שני ברק חי ויונטה ז"ל
1985-2006
סמ"ר דורון הירשקוביץ ז"ל
1979-1999
סמ"ר נדב באלוה ז"ל
1985-2006
סמ"ר ניר נחום ז"ל
1982-2002
סמל דימיטרי קריסטלוביץ ז"ל
1981-2002
סמל יעקב (קובי) גבאי ז"ל
1973-1993
סמל שני אנדריי זלדקין ז"ל
1975-2001
סרן אביב אל-דן ז"ל
1984-2010
סרן גלעד בלחסן ז"ל
1977-2006
סרן יגאל אלנבוגן ז"ל
1977-2005
צביקה גולומבק ז"ל
1974-2001
רב סמל זאב חניק ז"ל
1977-2002
רב"ט אהוד שניאור ז"ל
1983-2002
רב"ט אלכסנדר שניידרמן ז"ל
1958-1985
רב"ט ארמן שוורץ ז"ל
1981-2002
רב"ט גיל בלאו ז"ל
1987-2006
רב"ט ליאב פילגוד ז"ל
1977-1996
רב"ט מיכאל (מיקי) אבני ז"ל
1972-1992
רנ"ג יהודה חיים אלגריסי ז"ל
1970-2009
רס"ב אברהם רחמים ז"ל
1965-2010
רס"ל עמית עמרן ז"ל
1983-2007
רס"מ דב שטרנשוס ז"ל
1968-2006
רס"ן ירון פישר ז"ל
1973-2008
רש"ט קונסטנטין סירוטה ז"ל
1990-2011
שרי גולדשטיין ז"ל
1981-2002