ספקים וקבלנים - טפסים להורדה

 

 

  • ספר קבלנים מעודכן נכון לתאריך 23/06/2019

 

  • עיריית כרמיאל מודיעה בזאת שניתנת אפשרות לכל ספק או קבלן אשר לא נרשם אשתקד בספר הקבלנים/ספקים להירשם בספר.קבלנים/ספקים אשר נרשמו אשתקד לא צריכים להגיש שוב בקשה אך אם חלו שינויים במסמכים שהוגשו מחובת הקבלן לעדכן את העירייה.רשאים להירשם קבלנים בכל סוגי העבודות המפורטות בקישור הנ"ל:
                                  רשימת תחומים וסוגי עבודות

 

 

 את הבקשות יש למסור:
 
במסירה אישית בעיריית כרמיאל לידי שירן ג'ון רודי קומה 5  בשד' קק"ל 100, כרמיאל, או בדואר
 
אלקטרוני shiranjr@karmiel.muni.il או בפקסימיליה 04-9085748.