קהילת צלמי כרמיאל   לאחרונה הוקם מועדון צילום בו פעילים צלמים שעברו קורס צילום מקצועי על ידי "המרכז לצילום אומנותי - בית הספר לצילום", המנוהל על ידי גוסטבו הופמן.
​למנהל הבחירות לעיריית כרמיאל דרושים מועמדים לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות לרשות העירייה ולמועצת העיר שתיערכנה ביום ג' , כ"א בחשון תשע"ט 30 באוקטובר 2018. הרואים
ספקים וקבלנים מאגר יועצים
אישור תושב  התקשרויות עם משכל
20/08/2018
21/08/2018
23/08/2018
26/08/2018
27/08/2018
28/08/2018
30/08/2018
05/09/2018
06/09/2018
13/09/2018
14/09/2018
16/09/2018
03/10/2018
03/10/2018
10/10/2018
14/10/2018
17/10/2018
24/10/2018
28/10/2018