אישור תושב

 

 

קובץ שאלות ותשובות בנושא "אישור תושב" שאלות ותשובות מעודכן .
 
 
 
 

 

 טופס אישור תושב 2019 + הסבר

ולשלוח למייל Toshav@karmiel.muni.il

 


 שעות קבלת קהל החל מתאריך 02/06/2019


 

במקרה בו תושב אינו מעוניין באישור תושבות שקיבל בצורה אוטומטית, עליו למלא את הטופס המצ"ב בצורה דיגיטלית: "ויתור על תעודת אישור תושבות" ולשלוח אותו חתום (לרשום שם +משפחה , אין צורך בחתימה נוספת או הדפסה של המסמך) למייל של פניות הציבור בנושאי הגבייה בכתובת:  Gvia@karmiel.muni.il 
*הזיכוי עבור האישור יתבצע בחיוב הארנונה.  

 טופס ויתור"אישור תושב" לחץ כאן טופס הצהרה.