הרחב מנהל / גוף : אגף הנוער ‏(13)
הרחב מנהל / גוף : ארכיון העירייה ‏(1)
הרחב מנהל / גוף : בית משפט ‏(1)
הרחב מנהל / גוף : הון אנושי כרמיאל ‏(6)
הרחב מנהל / גוף : מרכז צעירים כרמיאל ‏(4)
הרחב מנהל / גוף : תרבות הדיור ‏(2)