מנהל/ת היחידה
  
  
  
אגף הנועראיילת כהן
  
הנדסהאייל רותם
26
  
הנדסהגנים ונוףשוש עינב
27
  
הנדסהתחבורה ופיתוחד"ר טל מילמן
28
  
הנדסהתשתיותשמואל שדה
29
  
חינוךמנחם שיכל
7
  
חינוךגני ילדיםלימור סלע
8
  
חינוךהקרן לעידוד יזמות חינוכית
9
  
חינוךחינוך יסודי / על יסודי
10
  
חינוךחינוך סדירליהי גלעד אולסן
11
  
חינוךמרכז טיפולי - מתי"אלאה בן חמו
12
  
חינוךמרכז פסג"המיכל מימון
13
  
חינוךנכסים, הסעות תלמידים יעקב סודרי
14
  
חינוךקידום נוערכרמל שמואל
15
  
כללי
1
  
כלליארכיון העירלימור מזן
4.4
  
כללייועץ משפטיעו"ד שלמה גבע
4
  
כללימבקר העירייהיוסי אבן צור
3
  
כללימחלקת בטחון ושעת חרום משה לוי
10
  
כללימחלקת קליטה
5
  
כללימינהל דוברות הסברה ותרבותאלי שדה
2
  
כלליממונה על פניות ציבור
4.1
  
כללישיטור עירוני ועיר ללא אלימותמשה לוי
5.1
  
כספים - מחלקת הגביהענת לנקסנר
6
  
לשכת מנכ"למנכ"ל העירייהדוד מלכה
  
מוקד עירונייפה רז
10
  
מנהל איכות הסביבה ותברואהמרים דיקמן
30
  
מנהל איכות הסביבה ותברואההמחלקה הוטרינריתד"ר ישראל וייס
34
  
מנהל איכות הסביבה ותברואהמדור הדברהראובן רפאל
31
  
מנהל איכות הסביבה ותברואהמחלקה לאיכות הסביבהששי לוי
32
  
מנהל איכות הסביבה ותברואהפינוי אשפה ורכב
33
  
משאבי אנושאילנה שמר
1
  
פיתוח ופרויקטים
36
  
שירותים חברתיים
16
  
שירותים חברתייםהתנדבות
24
  
שירותים חברתייםטיפול בהתמכרויות
21
  
שירותים חברתייםטיפול במשפחה
26
  
שירותים חברתייםילד ונוער
18
  
שירותים חברתייםנוער וצעירים
20
  
שירותים חברתייםעבודה קהילתית
23
  
שירותים חברתייםפרט ומשפחה
17
  
שירותים חברתייםצרכים מיוחדים
22
  
שירותים חברתייםתחום הזיקנה
25
  
תרבותאלי שדה
34
  
תרבותלהקות המחולאלי שדה
35