חוקי עזר

​ חוק העזר לכרמיאל שמירת איכות הסביבה מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון תשנ"ג 1963.

 • מניעת מפגעים וסילוקם
 • ניקיון מגרשים, חצרות ובנינים
 • פינוי אשפה
 • שמירת הסדר והניקיון בשטחים ציבוריים ובגנים
 • בעלי חיים משוטטים
 • הוראות מיוחדות בענין מקום עינוג
 • שמירת חזיתות בתים וחדרי מדרגות
 • ניקוי מדרכות
 • התקנת מתקנים למיזוג אוויר
 • סימון רחובות ולוחות מספר
 • מניעת רעש
 • בריכות שחייה
 • ריכוזי ציבור
 • עקירת עצים
 • בשר חזיר
 • שחיטת עופות
 • מודעות כרזות ושלטים
 • שווקים
 • העמדת רכב וחנייתו
 • רוכלות
 • הזרמת שפכי תעשיה למערכת הביוב העירונית
 • הספקת מים


המחלקה עוסקת באכיפת חוקי העזר לכרמיאל בנושאים מגוונים של שמירת איכות הסביבה וחיים שנחקקו ע"י העירייה במשך כל שנות קיומה ואושרו ע"י ועדת החוקה של הכנסת ופורסמו ברשומות.

 
 
 

 דרגות הקנס בחוקי העזר:

 •  730 ש"ח
 • 475 ש"ח
 • 320 ש"ח
 • 245 ש"ח