בית אבות

בית אבות
​בכרמיאל בית אבות הנותן שירות לאוכלוסייה המבוגרת ברמת שירות גבוהה מאוד.