פעילות מועדון נוער

שעת התחלה:15/04/2019 17:00
מועד סיום:17/04/2019 23:00
מיקום:מועדון נוער מגדים +מרכז