מחנה פסח ארצי לחניכי תנועת שאקל

שעת התחלה:25/03/2018 07:00
מועד סיום:26/03/2018 17:00