שיח זכויות - בנושא זכויות בשילוב.

שעת התחלה:13/06/2018 20:00
מועד סיום:13/06/2018 22:00
מיקום:מנהל לשירותים חברתיים