תערוכת סודות הים -"הפח הכי מוצלח"

שעת התחלה:14/08/2018 10:00
מועד סיום:14/08/2018 14:00
מיקום:חווידע