תושבי רחובות אנקור נחליאלי

תאריך עדכון: 07/02/2017
לכבוד
תושבי רחובות
אנקור נחליאלי

שלום רב!

השבוע, בימים שלישי רביעי 7-8/2/2017 יבוצע ריבוד אספלט בקטעי הרחוב הבאים:

1. רחוב נחליאלי ממספר 20 עד הצומת עם רחוב אנקור.
2. רח' אנקור ממספר 20 עד הצומת עם רחוב נחליאלי.

על מנת לאפשר ביצוע עבודה זו בצורה מלאה וללא הפרעות, נבקשכם להמנע מלהחנות את רכבכם בתחום במיועד לביצוע (כמפורט לעיל).

העבודה תמשך על פני יומיים, כאשר ביום הראשון יבוצע קירצוף של האספלט הקיים, ולמחרת יבוצע הריבוד באספלט חדש.

אנו מבקשים את שיתוף הפעולה שלכם על מנת להקל על הקבלן המבצע ועל מנת לאפשר ביצוע מלא ושלם של העבודה.

מודים לכם על שיתוף הפעולה.בברכה,
עיריית כרמיאל