מכרז חיצוני לתפקיד מפקח/ת בניה במח' פיקוח על הבניה שבוועדה המקומית לתכנון ובניה

תאריך עדכון: 07/02/2017