הזמנה לישיבת מליאת מועצת העיר מס' 1/17 ביום 1.3.17

תאריך עדכון: 27/02/2017