תוכנית אב ישובית לספורט

תאריך עדכון: 06/03/2017
מצורף בזאת תכנית אב ישובית לספורט לעשר השנים הקרובות.
התוכנית תובא לאישור במועצת העיר בתאריך 19.3.17 בשעה 18:00.
​​​

תוכנית עבודה מחלקת הספורט העירונית 16-17.pdf​