ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין בנושא הצגת תוכנית האב לספורט ולתרבות הפנאי 2017-2027

תאריך עדכון: 08/03/2017