מכרז חיצוני מס' 29 לתפקיד מפקח/ת בניה במח' פיקוח על הבניה שבוועדה המקומית לתכנון ובניה

תאריך עדכון: 24/05/2017