מכרז מס' 37 לתפקיד אחראי על משק ואחזקה בבית ספר עמיחי (דתי)

תאריך עדכון: 19/06/2017