מכרז חיצוני מס' 44 לתפקיד מפקח/ת בניה במח' פיקוח על הבניה שבוועדה המקומית לתכנון ובניה (פרסום מכרז חוזר 3)

תאריך עדכון: 04/07/2017