עדכון רשימת קבלנים וספקים להשתתפות במכרזי זוטא

תאריך עדכון: 26/07/2017