בעלי עסקים - תליית שילוט זמני

תאריך עדכון: 13/09/2017
יש לפנות למח' השילוט בכתב לקבלת אישור, לפחות שבועיים ממועד כוונתכם לתלות את השלט, גם האישור יינתן בכתב. חל איסור לתלות שלט מכל סוג ללא קבלת אישור, שלט כזה יוסר ובעל העסק יקנס.
 
בנוסף שילוט מסוג זה יתלה (לאחר אישור), למשך ארבעה ימים ובמתחם העסק בלבד. אין לתלות שילוט זה במקומות אחרים בעיר. שלט שיתלה במקומות אחרים, או יתלה יותר מן הזמן המורשה יוסר ובעל העסק יקנס.
 
האיסור הנ"ל חל גם על תליית שילוט במקומות פרטיים (כולל בתים).
 
את הבקשות לאישור, יש להפנות לשלומי במייל: orit_r@karmiel.muni.il לבירורים ניתן לפנות לשלומי-מח' שילוט בטל' משרד 049085515 או נייד 0546627251