מכרז חיצוני מס' 65 לתפקיד פקיד/ת אכיפה מארנונה ,אגרות והיטלים בעיריית כרמיאל

תאריך עדכון: 27/09/2017