הזמנה לישיבת מועצת העיר מועצה מס' 6/17

תאריך עדכון: 30/10/2017