מכרז חיצוני מס' 70 לתפקיד מפקח/ת בניה במח' פיקוח על הבניה בוועדה המקומית לתכנון ובניה

תאריך עדכון: 31/10/2017