מכרז חיצוני מס' 69 לתפקיד יועץ תנועה לוועדה המקומית לתכנון ובניה ומהנדס פרויקטים ותחבורה

תאריך עדכון: 31/10/2017