מכרז חיצוני מספר 52 לתפקיד אחראי מערך פינוי אשפה

תאריך עדכון: 31/10/2017