הסדרי חניה במתחם הרכבת


עם הקמת תחנת הרכבת ופתיחתה לפני כארבעה חודשים הוחלט כי בחודשים אלו לא תבוצע אכיפה בנושא חניה על ידי העירייה.
 
החל מימים אלו תבצע העירייה אכיפה בכל הקשור בנושא חניה ועמידה בכללי התעבורה.
שימו לב לשילוט ולסימונים בכביש והקפידו לפעול על פי החוק.


תאריך עדכון: 08/01/2018