עדכון מאגר מציעים לצורך התקשרויות בפטור ממכרז בהתאם להוראות משרד הפנים

 
עדכון מאגר מציעים לצורך התקשרויות בפטור ממכרז בהתאם להוראות משרד הפנים
עיריית כרמיאל
 
בהמשך להקמת מאגר היועצים של כרמיאל (להלן: "העירייה") החליטה ועדת ההתקשרויות של העירייה לאפשר למועמדים שלא הגישו את מועמדותם בסבב הראשון של הקמת המאגר להגיש את מועמדותם וזאת עד ליום 25.2.18.
 
לצורך הגשת ההצעות יש להוריד את הקובץ המצורף לההכנס לקישור הבא:
 
 
יש להגיש את מסמכי המועמדות בדיוק באופן המתואר במסמכי הבקשה לכתובת דוא"ל: maagarcarmiel@gmail.com
 
 
                                                                                                וועדת ההתקשרויות
                                                                                                  עיריית כרמיאל

תאריך עדכון: 30/01/2018