עדכון שעות קבלת קהל במוקד "אישורי תושב"

תאריך עדכון: 05/02/2018