הזמנה לישיבת מועצת עיר שלא מן המנין בתאריך 21.2 בשעה 19:00

תאריך עדכון: 12/02/2018
הזמנה לישיבת מועצת עיר