קיץ של שותפות

תאריך עדכון: 26/02/2018
​טפסי מועמדות ניתן להשיג : http://www.jewishagency.org/he/Karmiel/cit2018