חוק הסדרת הפיקוח על כלבים ופקודת הכלבת -קנסות מנהליים

 
חוק הסדרת הפיקוח על כלבים ופקודת הכלבת ייאכפו מעתה בכרמיאל על פי הוראות החוק הארצי והתקנות ולא ע"פ חוקי העזר העירוניים על פיהם נאכפו עד היום. קנסות מנהליים בשיעור 500 עד 10,000 שקל יחליפו את הקנסות שניתנו עד כה על פי חוק העזר העירוני.
 
על פי הנחיית משרד החקלאות, תחל עיריית כרמיאל תאכוף את פקודת הכלבת והחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, בהתאם להוראות החוק הארצי ולקנסות מנהלים שנקבעו בצו על ידי שר החקלאות ולא עוד כפי שנעשה עד כה על פי חוקי העזר העירוניים. שיעור הקנסות המנהליים בנושא משתנה על פי חומרת העבירה והוא נע בין 500 שקל ל – 10,000 שקל בניגוד לקנס האחיד בסך 730 שקל שהוטל עד כה מכח חוק העזר העירוני.
 
כך, למשל, הקנס המנהלי בגין החזקת כלב ללא רישיון הינו 500 שקל. החזקת כלב ללא חיסון או אי חסימת פיו של כלב מסוכן בזמם 1,500 שקל. הקנס בגין אי הסגרת כלב שנשך תוך 24 שעות הינו 2000 שקל ואילו הקנס על בעלי כלבים המוגדרים כמסוכנים ומוחזקים ללא רישיון יוגדל לסך של 5000 שקל.
 
הקנסות המנהליים מוטלים במסגרת המעבר לגבייה על פי חוק עבירות מנהליות שנעשה, כאמור, על פי דרישת משרד החקלאות הממונה על הסדרת החוק.
 
חוק הסדרת הפיקוח על הכלבים נועד להבטיח את שלום ובריאות התושבים, פקחי השירות הווטרינרי מקיימים פעילות אכיפה שוטפת למניעת שוטטות כלבים במטרה להקטין את סכנת הנשיכות והמטרד הנגרם לתושבים כתוצאה מהשארת צואת כלבים ברשות הרבים.
 
עיריית כרמיאל תמשיך בפעולות האכיפה במטרה להפחית את תופעת בעלי החיים המשוטטים וקוראת לתושבים לכבד את החוק ולהימנע מקנסות מיותרים.

 

תאריך עדכון: 07/03/2018