הודעה חשובה בדבר איכות המים בכרמיאל

תאריך עדכון: 08/03/2018