הנחה בארנונה לחייל מילואים פעיל

הנחה לחייל מילואים פעיל
 
"חייל מילואים פעיל" כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008
זכאי ל 5% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת הכספים
 
תנאים לקבלת ההנחה:
חייל המילואים הוא המחזיק בנכס בפועל
 
המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה שנתן לו צבא ההגנה לישראל על כך שהוא משרת מילואים פעיל או
באישור תקף שנתן לו צבא הגנה לישראל על כך שהוא משרת מילואים פעיל
ניתן לשלוח את האישור למייל:
לכל שאלה ניתן לפנות למחלקת ארנונה
מענה טלפוני:
ב-ה בשעות 14:00-15:45 טלפון 04-9085606 שלוחה 1
קבלת קהל:
בימים א', ג', ד' , ה', משעה 8:00 עד 12:00, ביום א' אחה"צ בין 16:00 ל 18:45

תאריך עדכון: 19/06/2018