הוועדה המקומית תהיה סגורה לרגל חופשות והשבתת מערך המיחשוב הארצי

תאריך עדכון: 31/07/2018
בתאריכים 20/08/18 עד 31/08/18 ובכלל
הוועדה המקומית תהיה סגורה לרגל חופשות והשבתת
מערך המיחשוב הארצי. לא ניתן יהיה לקבל שירות מכל
סוג שהוא ובכלל זה אישורים לטאבו.
מי שצופה כי יזקק לשירותי הוועדה המקומית, מתבקש
לפנות עד למועד זה.